Overige

De rol van thuiszorg bij eenzame ouderen

Eenzaamheid bij ouderen is een probleem dat de laatste jaren steeds vaker in opspraak is gekomen. Het wordt vaak onderschat wat de impact is van een eenzaam leven op oudere leeftijd. Wellicht is de partner van de man of vrouw al overleden, kinderen hebben hun eigen levens gecreëerd en leeftijdsgenoten sterven vaak ook één voor één. Daarnaast wordt de leefwereld van een oudere ook kleiner door eigen lichamelijke gebreken. Het komt dan ook steeds vaker voor dat ouderen daardoor hun leven lust verliezen. En dat is eigenlijk best begrijpelijk. pexels-photo-110208Als je werkzaam bent in de zorg, herken je vast de signalen van eenzaamheid bij ouderen. Negeer deze signalen niet, maar probeer er een positieve draai aan te geven. Zorgservice Brabant vindt het belangrijk dat hier voldoende aandacht aan wordt geschonken, en leggen ons uit hoe je dat het beste kunt doen.

Een goed gesprek

Een goed gesprek en het bieden van een luisterend oor zorgt voor een groot verschil. Als zorgverlener communiceer je de hele dag, met familie, vrienden of andere naasten van de patiënt. Soms gaat het over simpele dingen met betrekking tot de zorg, maar soms is er ook behoefte aan een goed gesprek. Zeker voor de patiënt, die hier baat bij kan hebben in het proces tegen eenzaamheid. Maar hoe voer je zo’n goed gesprek? Belangrijk is dat je de tijd neemt, ook al is dit soms schaars in de zorg. Luister actief naar de patiënt, toon respect en probeer je te verplaatsen in zijn of haar standpunt. Ook als je het hier niet mee eens bent. Zorg voor tweerichtingsverkeer in het gesprek en betrek de patiënt. Anderzijds zal het je ook een gevoel van voldoening geven, als je merkt dat je patiënten hiermee kunt helpen.

Herkenning en erkenning

Organiseer themagesprekken met de bewoners van de zorginstelling om mooie gesprekken en verbanden tussen de patiënten te creëren. Een groepsbespreking over eenzaamheid kan de ogen van bewoners openen, zeker omdat ze zien dat anderen er ook last van hebben. Eenzaamheid is namelijk vaak een taboe om over te spreken. Middels themagesprekken wordt het onderwerp blootgelegd en kunnen deelnemers hun ervaringen delen. Wat je vaak ziet is, dat ze hier profijt bij hebben. Er ontstaan mooie gesprekken en soms zelfs vriendschappen waardoor de eenzaamheid teruggedrongen wordt.

Rate this post

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *