Overige

Hoe richt je een werkplaats in?

Het inrichten van een werkplaats is niet iets wat je zomaar uit de ‘losse pols’ doet. Je moet er vooraf goed over nadenken om vervolgens een gedetailleerd ontwerp op papier te zetten. Een werkplaats met daarin bijvoorbeeld aluminium bewerkingsmachines stelt hoge eisen ten aanzien van de veiligheid, een logische opstelling en ergonomie.

Veiligheid

De veiligheid dient altijd gegarandeerd te zijn. Leidingen die over de vloer lopen, zijn uit den boze, vooral als er in de onmiddellijke omgeving metaalbewerkingsmachines staan. Struikelende mensen en draaiende machines kunnen immers een dodelijke combinatie vormen. De krachtstroom die voor deze machines nodig is, wordt via het plafond naar de machines geleid. Uiteraard dienen er ook voldoende brandblusmiddelen voorhanden te zijn. Gangpaden moeten breed genoeg zijn zodat twee mensen elkaar eenvoudig kunnen passeren.

Logische opstelling

De aluminium bewerkingsmachines uit ons voorbeeld maken vaak deel uit van een productieproces dat meerdere machines omvat. Een logische volgorde in de opstelling van de machines ligt voor de hand. Uiteraard is het prettig dat de afstanden tussen de machines zo gering mogelijk zijn. Toch schuilt daar een mogelijk probleem. Helaas hebben ook machines niet het eeuwige leven. Indien het vervangende exemplaar onverhoopt meer ruimte in beslag neemt, zal een deel van de productiestraat verplaatst moeten worden. Vaak is dat een ingrijpende operatie omdat ook leidingen omgelegd dienen te worden.

Rate this post

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *