Overige

Effectieve legionella bestrijding

Een legionella besmetting heb je niet graag in je watersysteem zitten. Vooral bij hotels, ziekenhuizen en zorginstellingen wil je hier niet graag mee geconfronteerd worden. Bij hotels kan legionella voorkomen in stoombaden. Hier maken gasten gebruik van. Een griep na bezoek aan een hotel is natuurlijk geen goed visitekaartje. Een legionellagriep gaat gelukkig na een aantal dagen weer over. Alleen mensen mensen met een lage weerstand zullen er ziek van worden. Die mensen vindt je vooral in ziekenhuizen en zorginstellingen. Een besmetting van dit systeem is van groot gevaar voor de bewoners en patiënten. Een legionella bestrijding plan moet er voor zorgen dat dit wordt voorkomen. Wordt de legionella toch geconstateerd, dan moet het goed worden schoongemaakt. Dit is voor de veiligheid van alle patiënten en bewoners.

 

Vormen van bestrijding

Legionella bestrijding kan op verschillende manieren worden gedaan. Ten eerste moet achterhaald worden waar de besmetting vandaan komt. De bacterie kan zich vooral schuilhouden op plekken tussen de 25 en 45 graden Celsius. Bij verneveling van de bacterie wordt het ingeademd en vindt besmetting plaats. In zorginstellingen en ziekenhuizen zit het gevaar vooral in douchevoorzieningen. Bij deze instellingen is het van belang dat het luchtbevoorradingssysteem goed wordt gereinigd. Dit moet dusdanig worden ingericht dat een besmetting zich niet zal verspreiden.

 

Legionella bestrijding

Het aanpakken van de bacterie kan op verschillende manieren. De legionella bestrijding is afhankelijk van de besmettingsbron waar het vandaan komt. Bij besmetting van het luchtbevoorradingssysteem zal het systeem stopgezet moeten worden. Het vocht moet afgevoerd worden. Indien het luchtsysteem helemaal vochtvrij is, kan het weer worden aangesloten. Legionella bestrijding van luchtsystemen moet gedaan worden met gekookt water. Douchevoorzieningen kunnen gereinigd worden door water boven de 60 graden Celsius er door heen te laten spoelen. Langdurig spoelen helpt ter preventie. Purus BV is gespecialiseerd in Legionella bestrijding. Zij kunnen dit op professionele wijze toepassen.

Rate this post

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *