Overige

Aan de jaarcijfers maken heeft toch iedere ondernemer een hekel?!

Jaarcijfers maken? Een hell of a job!

Als ondernemer ben je verplicht om jaarlijks te jaarcijfers in te leveren bij de bank. De jaarcijfers maken is een vreselijke klus en daarom worden er door ondernemers eigenlijk altijd administratie- of accountancykantoren in de arm genomen om deze klus te volbrengen.

Tot welke categorie behoort mijn onderneming?

Het is per ondernemer verschillend wat de ondernemer is de jaarrekening moet hebben staan. De grootte van de onderneming is hierin bepalend. Bij de belastingdienst zijn er 4 bedrijfscategorieën waarin de ondernemingen zijn opgenomen, namelijk: micro, klein, middelgroot en groot. Iedereen is wel bekend met de MKB-term, Midden en Klein Bedrijf, dit geeft aan dat de meeste ondernemingen dus in de categorie Klein en Middelgroot vallen.

De grootte van de onderneming is dus leidend als het gaat om de indeling per categorie, maar hoe wordt deze indeling dan gemaakt? Zie het onderstaande tabel:

  Micro Klein Middelgroot Groot
Activa < €350.000 €350.000 – 6 miljoen €6 – 20 miljoen > €20 miljoen
Netto-omzet < €700.000 €700.000 – 12 miljoen €12 – 40 miljoen > €40 miljoen
Gemiddeld aantal werknemers < 10 10 – 50 50 – 250 > 250

Vanuit dit tabel wordt een onderneming ingedeeld. Een onderneming valt in een categorie als de jaarcijfers van de onderneming 2 jaar achter elkaar voldoet aan minimaal 2 eisen die hierboven zijn gesteld.

Jaarcijfers maken met welke gegevens?

Nu een onderneming is gecategoriseerd is het belangrijk welke gegevens nodig zijn in de jaarrekening. Per categorie zijn er andere gegevens nodig, omdat ondernemingen uit het MKB het meest voorkomt zal hieronder per rechtspersoon worden uitgelegd welke gegevens nodig zijn:

Bij een kleinbedrijf is benodigd een verkorte balans met beperkte toelichting van de balans. Het maken van de jaarrekening voor een middelgroot bedrijf is andere koek. Bij een middelgroot bedrijf zijn de volgende gegevens nodig: een vereenvoudigde balans, vereenvoudigde winst- en verliesrekening, uitgebreide toelichting op de balans en winst- en verliesrekening, een bestuursverslag en een accountantsverklaring. En dan hebben we het nog niet gehad over de vereisten bij een onderneming in de categorie Groot.

Kortom, de jaarcijfers maken is en blijft een hell of a job!

5/5 - (1 stemmen)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *