Maatschappij

Het gebruik van een AED

Een AED apparaat
In de huidige maatschappij worden mensen steeds gezonder, er wordt meer opgelet op de levensstijl van ieder individu. Dit komt mede omdat er steeds meer bekend is over de gezondheid van voedingsmiddelen en sporten. Ook zijn er nog genoeg mensen die een ongezonde levensstijl lijden en kampen met verschillende aandoeningen als overgewicht, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten en andere gezondheidsklachten. Toch kunnen ook hele gezonde mensen geraakt worden door een lichamelijke aandoening, zoals een hartstilstand of hartinfarct en andere hartaandoeningen.

Hartstilstand in Nederland

Per week worden er in Nederland bijna 300 mensen getroffen door een hartstilstand. Wanneer zo’n geval zich voordoet gaat het erom dat omstanders snel en adequaat kunnen reageren op de situatie. Hierdoor wordt de kans van overleven van een slachtoffer vergroot. Als er omstanders zijn die niets doen is de kans van overleven vrijwel nihil.

Reanimeren

Het is in Nederland bekend dat driekwart van de bevolking niet kan reanimeren. Reanimatie wordt echt pas gebruikt bij uiterst levensbedreigende situaties en de kans op overleven wordt hiermee wel vergroot maar is vaak niet voldoende om het leven van een slachtoffer te redden. In combinatie met een AED (Automatische Externe Defibrillator) kan je de kansen van het slachtoffer als het ware vergroten. Je hart is een grote spier die constant bloed rondpompt om je hele lichaam van bloed die ook allerlei vitaminen, mineralen, voedingsstoffen en zuurstof te voorzien. Wanneer een slachtoffer te maken krijgt met een hartstilstand dan moet er snel worden gereageerd om de overlevingskansen te vergroten. Binnen 4 tot 6 minuten moeten de hersenen worden voorzien van bloed en zuurstof om blijvende schade te voorkomen. Met een AED zorg je ervoor dat je het hart als het ware wordt gereset en daarna zijn normale ritme aan kan nemen. Een AED bedien je echter niet zomaar, daarvoor zijn een aantal belangrijke handelingen die je moet ondernemen voordat je met zo’n apparaat aan de slag kan. Hiervoor heb je een AED cursus nodig, vaak gaat deze ook samen met een reanimatie cursus.

AED gebruiken

Wanneer je een eigen onderneming bezit of je werkt voor een baas, is het altijd belangrijk dat er altijd een BHV’er in het gebouw aanwezig is. Als dat nog niet het geval is, dan is het raadzaam om je baas hierover in te lichten of zelf een gecertificeerde BHV cursus aan te bieden aan je werknemers. Tijdens zo’n cursus komt er van alles voorbij om te reageren, van kleine ongevallen tot levensbedreigende situaties, daarnaast leer je ook preventief handelen in de bedrijfsomgeving en wanneer er zich calamiteiten voordoen dan weet jij als BHV’er adequaat te handelen. Met een AED cursus komen er een aantal zaken voorbij als, hoe werkt het hart en wat kan er misgaan, slachtoffer benaderen, controle van de ademhaling, reanimatie, werking AED en de inzet van de AED.

Met een AED certificaat op zak ben jij de aangewezen persoon om te kunnen handelen bij een hartstilstand. Je weet hoe je moet handelen, maar bovenal weet je hoe je een AED kan gebruiken. Iemand die niet weet hoe het gebruikt moet worden kan fouten maken bij het gebruik van een AED, waardoor de kans op overleven niet wordt vergroot.

Rate this post

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *