Huishoudelijk

Nalatenschap afwikkelen om de zaken goed te regelen

Na uw overlijden zullen al uw eigendommen en persoonlijke bezittingen afgewikkeld moeten worden. Dit heet ook wel nalatenschap afwikkelen. Wie deze erfenis regelt en hoe het wordt verdeeld, zal verder worden uitgelegd. Bij nalatenschap afwikkelen en verdeling van de erfenis zal u te maken krijgen met een notaris, executeur of bewindvoerder. Wanneer er geen erfgenamen bekend zijn, neemt de overheid de afwikkeling op zich. Dit hoeft echter niet zo te zijn, wanneer u vooraf het nalatenschap goed regelt.

 

Testament en erfenis

Een notaris kan een testament opstellen. Hierbij is een notaris een onpartijdige adviseur. Voor informatie over erfenissen kan dit opgevraagd worden bij een rechtbank in de woonplaats van degene die is overleden. Er kan namelijk informatie in het openbaar boedelregister zijn opgenomen.

 

Erfenis onder bewind

Indien het om uw eigen erfenis gaat, heeft u zelf ook in te brengen wie hier over mogen gaan beschikken. In eerste instanatie zullen op volgorde eerst de wettelijk partner, ouders en kinderen, broers en zussen aanspraak maken op de erfenis. Bent u van mening dat degene die wettelijk erfgenaam zijn niet of nog niet in staat zijn om verantwoord met de erfenis om te gaan? Dan kunt u van tevoren een bewind op een deel van de erfenis instellen. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan wanneer kinderen nog te jong zijn of niet in staat zijn het te aanvaarden. Hierbij kan gedacht worden aan geestelijk problemen of verslavingen. Deze voorwaarden worden vastgelegd in het testament. Dit kan tot een leeftijd van 25 jaar van de erfgenaam.

 

Nalatenschap afwikkelen

Het is belangrijk om nalatenschap afwikkelen goed te regelen. Hiermee wordt veel onenigheid achteraf voorkomen. Alle bezitten kunnen exact beschreven worden waarmee kan worden toegewezen wie er recht hebben op het erven hiervan. Nalatenschap afwikkelen is dan ook niet zomaar iets. De BoedelZorgDrager is een gespecialiseerde partij die persoonlijk en discreet begeleiden in het nalatenschap afwikkelen.

Rate this post

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *