Om gebruik te maken van deze artikel website stellen wij een aantal voorwaarden.

Wij willen het simpel houden en stellen daarom duidelijke regels.

Regels negeren kan betekenen dat je artikel niet wordt toegelaten, wordt aangepast of dat je IP adres/account wordt geblokkeerd.


Artikelen dienen minimaal 200 woorden lang te zijn. Gebruik aub niet de titel van het artikel nogmaals als eerste zin van je artikel.

Een artikel mag maximaal 1 uitgaande link (URL) hebben. In plaats van een tekstlink kun je ook een afbeelding een link meegeven maar dat is in veel gevallen af te raden.

De tekst moet uniek zijn. Kopieer dus geen zinnen of teksten vanaf andere sites. Google hecht veel waarde aan unieke teksten. Hier doe je jezelf ook voordeel mee.

Adult content zijn niet toegestaan en ook geen erotische afbeeldingen. Houdt er rekening mee dat ook onze website ook door kinderen gevonden zal worden.

Houdt het taalgebruik netjes, ga geen bedrijven zwart lopen maken en probeer een een mooi artikel te schrijven. Dit is immers ook reclame voor uw eigen site.

Een backlink naar onze website is niet verplicht maar wordt zeker gewaardeerd. Dit zal tevens onze artikelen meer kracht geven waar ook u weer profijt van heeft.

Nadat je het artikel geschreven hebt kun je aan de rechter kant een categorie kiezen. Klikt slechts 1 categorie aan en niet meerdere aub. Dit ongedaan maken levert ons extra werk op.

Elke artikel komt automatisch in de wacht te staan en wordt door ons gekeurd.Wij proberen binnen 36 uur uw artikel online te plaatsen.